tisdag 12 oktober 2010

uno, dos, tres

Nyss hemkommen från tredje lektionen, vi hade fått i läxa att öva på att byta ut ord på det vi ville beställa och här kommer några alternativ
Un té con leche para mí, por favor
- El vino de la casa, por favor
- Qiero una cerveza española.

I dag handlade det om shopping och siffror. Vi fick nedan öva på att köpa vykort och fråga hur mycket något kostar. Mormor var barnvakt och hon har en spanska kurs på ljudbok som hon tog med. Till saken är att vi lånat den förut men det har inte blivit av att vi lyssnat och jag tror det beror på att man varit osäker på hur man uttalar och inte förståt de grundläggande reglerna. Men nu så åker skivorna i CD-växlaren i bilen. Det går bra att läsa men när man får en fråga som man inte hört förrut så blir det genast mycket svårare och det blir black out. Så jag tänkte ge cd skivorna en chans.

- Buenas tardes, señor. ¿Qué desea?
- Quisitera cuatro postales.
- Tenga, señor.Muchas gracias.
- De Nada.

- ¿Qué desea, señora?
- ¿Cuánto cuestan las postales?
- Setenta céntimos.
- Déme cuatro postales, por favor.
- ¿Tiene sellos?
- No, lo siento. Hay en la oficina de correos.
- Gracias.
- De nada.


  0 cero
  1 uno
  2 dos
  3 tres
  4 cuatro
  5 cinco
  6 seis
  7 siete
  8 ocho
  9 nueve
 10 diez
 11 once
 12 doce
 13 trece
 14 cartoce
 15 quince
 16 dieciséis
 17 diecisiete
 18 dieciocho
 19 diecinueve
 20 veinte
 21 veintiuno
 22 veintidós
 30 treinta
 31 treinta y uno
 40 cuarenta
 50 cincuenta
 60 sesenta
 70 setenta
 80 ochenta
 90 noventa
100 cien
101 ciento uno
200 doscientos
500 quinientotos

0 kommentarer: