onsdag 28 april 2010

Lektion 8, Effektiv gränssättning.

Det mest effektiva sättet att lära barn att följa regler är att på olika sätt förstärka positivt beteende. Många gånger kan man också undvika konflikter med barnet genom planering och förutseende och genom att man medvetet ignorera smärre förseelser. Men lika viktigt som det är för föräldrar att uppmärksamma och berömma barnen för gott beteende, är det att ha kontroll över och kunna sätta gränser när barnen uppför sig illa.

När en sådan situation uppstår :
  • Snabbt få stopp på det otillåtet beteende.
  • Lugnt tala om för barnet vad det gör fel.
  • Vid behov-om det är allvarligt eller upprepat ge en konsekvens.
  • Viktigt om situationen är upprörd att barn och förälder får lugna ner sig innan konsekvensen ges.
  • Konsekvenserna får inte vara kränkande mot barnet och ska ges i proportion till hur allvarligt det otillåtna beteendet varit.

Tre slags konsekvenser:

  1. Naturliga- uppkommer av sig själv.
  2. Logiska- hänger ihop med den skada som gjorts.
  3. Konstruerade -att ta bort någon förmån som barnet har.
Alltför hårda konsekvenser riskerar att väcka hämndkänslor hos barnet. Det är också viktigt att aldrig hota med en konsekvens, som man inte kan eller tänker genomdriva. Tidsapekten är viktig då man ger en konsekvens. Den ska alltid ges i så nära anslutning till regelbrottet som möjligt, ju yngre barn desto viktigare är detta.

 

När man som förälder ska avgöra om en konsekvens är lämplig eller inte kan det vara bra att ställa frågan: Vilket budskap ger jag mitt barn genom att använda den här konsekvensen? Vad lär jag barnet?

0 kommentarer: