onsdag 21 april 2010

Lektion 7, Belöningssystem

Ligger lite efter med mina summeringar efter kursen men håll till godo här kommer belöningssystem.


Syftet med belöningssystem är att:
  • Motivera till förändring
  • Minska bråk i vardagen
  • Göra små framsteg synliga
  • Föräldern bestämmer vilka beteenden som behöver ändras, MAX 3 åt gången
  • Diskutera belöning och hur många "poäng" belöningen ska kosta med barnet
  • Poäng delas ut regelbundet med entusiasm och beröm t.ex. vid middagen varje dag
  • Belöningssystem omförhandlas regelbundet och de beteenden som inte längre är problem byts ut mot nya
  • Beröm ges då barnet fortsätter med det goda beteendet trots att inga belöningar delas ut längre


Ett belöningssystem är till för att förstärka barnets motivation inför en förändring som är svår att genomföra. Situationer som passar att förändra med belöningssystem är vardagliga återkommande rutinsituationer, kring vilka det ofta blir bråk t.ex. läxor, tandborstning, komma i tid till middagen. Det är viktigt att målet sätts så att barnet nästan alltid klarar av att uppnå det om det anstränger sig lite. Annars riskerar man att barnet ger upp alltför tidigt. Ibland kan man behöva omförhandla och ändra belöningssystemt om det visar sig vara för lätt eller för svårt för barnet att uppnå målen.

Man får aldrig använda belöningssystemet som ett hot eller tala om det som ett misslyckande om barnet inte lyckas få poäng/stjärna.

Många av de mest attraktiva belöningarna är gratis eller saker som barnet skulle fått ändå, t.ex. en extra saga eller en stund framför TV:n, få baka med mamma eller ha en kompis sova över. Äldre barn kan vänta och spara på sin belöning medan yngre barn kan behöva få sina med en gång.

Tips på belöningssystem: Se bilagor på olika förslag hur ett belöningssytem kan göras. Använd fantasin och utgå från det som du tror ditt barn skulle lockas av mest. Bilder på en sak, som i exemplen en glass eller en bok, klipper man i bitar där varje bit är värd en poäng.

0 kommentarer: